Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Birimler    

Fen İşleri Müdürlüğü

1562
Fen İşleri Müdürlüğü
Turgut Ergin
Turgut Ergin

Görevi : Fen İşleri Müdür Vekili

Telefon : (0362) 741 33 12

Dahili : 231

Fax : (0362) 741 30 06 - 50 10Birimin Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri Aşağıda Sıralanmıştır ;

- Belediye hizmetleri içerisinde yer alan; yol,köprü, meydan yapmak, bunlara ait etüt ve yapım programlarını hazırlamak,ve karar verilenlerin uygulanmasını sağlamak, birimde çalışan tüm personelin sevk ve idaresini yapmak.

- Belediyeye ait her türlü tesislerin yapımı, bakimi ve onarımını yapmak,
- Belediye ye ait elektrik islerini, elektrik sarfiyatı ile ilgili ödemeleri yapmak.
- Diğer dairelerin talepleri üzerine ve başkanlık talimatı ile kesif ve fenni görüş bildirmek.
- Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak.
- Kendi birimi ile ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak
- İhale kanunu gereğince belediye birimlerince yapılacak olan ihalelerin, iş ve işlemlerini yapmak.
- 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53.md.si gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak
- Belediye Başkanlığına karşı Fen İsleri Müdürü birimi ile ilgili is ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.Diğer Birimlerimiz

Bunlarda İlginizi Çekebilir...