Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Birimler    

Yazı İşleri Müdürlüğü

798
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kenan Güler
Kenan Güler

Görevi : Yazı İşleri Müdürü

Telefon : (0362) 741 33 12

Dahili : 208

Fax : (0362) 741 30 06 - 50 10Birimin Görevleri

- Evrak havale ve dağıtımı

- Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,

- Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.

- Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)

- Vakıflara İlişkiler

- Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.

- Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.

- Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.

- Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.

- Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri

- Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri

- Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.

- Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri

- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri

- Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.

- İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler

 Diğer Birimlerimiz

Bunlarda İlginizi Çekebilir...