Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Birimler    

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

624
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Üzeyir Emeksiz
Üzeyir Emeksiz

Görevi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Telefon : (0362) 741 33 12

Dahili : 224

Fax : (0362) 741 30 06 - 50 10Birimin Görevleri

- Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

- Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,


- Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak


- Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,


- Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,


- Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,


- Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını onaylamak,


- Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip eder,


- Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye

Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,


- Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.


- Görevleri ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak,


- Faaliyet yetkileri ile ilgili plan ve projeler hazırlayarak Başkanlığa Onaya sunmak,Diğer Birimlerimiz

Bunlarda İlginizi Çekebilir...