Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Taşeron Duyuruları

1947     

TAŞERON PERSONELLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN

Belediyemiz; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, sınava girmeye hak kazanan ve sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıca taşeron personel hakkında halen devam etmekte olan soruşturmalar neticesine göre ilgililer hakkında işlem tesis edilecektir.

Başvurusu kabul edilmeyenler, iş bu ilan tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde (22.02.2018 - 25.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar) Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 21.02.2018

 


 

S.No Adı Soyadı Başvuru Durumu
1 Abdullah KAYA  Kabul
2 ADEM GADİŞ Kabul
3 Ali Rıza SARICAOĞLU Kabul
4 ALPER ERAT Kabul
5 AYDIN ERİŞGİN Kabul
6 BAYRAM GÜREL Kabul
7 BİLAL EMEKSİZ Kabul
8 Bülent ŞAHİNKAYA Kabul
9 Cemal ARSLAN Kabul
10 Coşkun BAŞAK Kabul
11 Çağdaş DEMİROĞLU Kabul
12 Çetin KEŞEF Kabul
13 Çetin KIRIŞ Kabul
14 Emriye KORKMAZ Kabul
15 Erdal ADLİN Kabul
16 Erkan CİNGÖZ Kabul
17 Fuat ERGEN Kabul
18 Gürkan OKUYUCU Kabul
19 HACI IŞIKLI Kabul
20 Hakan EKER Kabul
21 Hamza KAYAR Kabul
22 Hasan AŞÇI Kabul
23 Hasan GEBESOY Kabul
24 HASBİ SAYIM Kabul
25 HAŞİM DEMİR Kabul
26 Hayati İPEK Kabul
27 Hüseyin GİRGİN Kabul
28 İbrahim ARAT Kabul
29 İbrahim DEMİRCAN Kabul
30 İlhan DURA Kabul
31 İlyas KIRIŞ Kabul
32 Kamil GEBESOY Kabul
33 KAZIM CİNSOY Kabul
34 KERİM SAYIM Kabul
35 Kurtça GEBESOY Kabul
36 MEHMET ALGAN Kabul
37 Mehmet KILIÇ Kabul
38 MERCE CEYLAN Kabul
39 MESUT YANKICI Kabul
40 Metin DEMİROĞLU Kabul
41 Muhammed KESİCİ Kabul
42 Muhittin GÜNEY Kabul
43 Murat ŞENER Kabul
44 Mustafa ÇELİK Kabul
45 MUSTAFA DEMİR Kabul
46 MUSTAFA ÖZÇELİK Kabul
47 Mümine DURAN Kabul
48 Mürsel AKKAYA Kabul
49 Nadir DEMİR Kabul
50 NADİR EFE Kabul
51 Necmi DÖVEÇ Kabul
52 Niyazi ASLANKAYA Kabul
53 Nuray KARA Kabul
54 ÖZLEM AZİRET Kabul
55 RECEP ADLİN Kabul
56 Recep DURUKAN Kabul
57 Rumeysa TANGAL ARAT Kabul
58 SAADETTİN KAYA Kabul
59 SEFER UZUNOĞLU Kabul
60 SELMA FIRAT Kabul
61 Serkan Bilgemen Kabul
62 Sevda ERİŞGİN Kabul
63 SEZAİ ACET Kabul
64 Sibel KARA Kabul
65 Şaban DUMAN Kabul
66 Şaban UZUNOĞLU Kabul
67 Şenol KURTCA Kabul
68 Şerif DİKSOY Kabul
69 ŞERİF ELBİR Kabul
70 Turgay AKYEL Kabul
71 Uğur AKYÜN Kabul
72 Uğur EFE Kabul
73 UĞUR ERDOĞAN Kabul
74 UĞUR GÜREL Kabul
75 ÜMİT AYGÜNOĞLU Kabul
76 Üzeyir KILIÇ Kabul
77 Vahdet KAMBER Kabul
78 VEYSEL AYDIN Kabul
79 Yaser GÜNGÖR Kabul
80 Yaşar BEHCET Kabul
81 Harun ARALI Kabul