Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Öndül

787     

Kavak ilçemizin geleneklerinden bir tanesi de Öndül yarışmasıdır. bilindiği gibi köylerde, çiftçiye en yakın ve en yararlı hayvan öküzlerdir. Çiftçiler öküzlerine gösterdikleri özeni bir başka hayvana göstermezlerdi. Çocukların ayakkabısından önce öküzlerin nalları alınırdı. Çünkü öküzün emeğinden, gücünden ev halkının geçimi sağlanırdı. Öküzler taşıma ve tarla sürme işini üstlenirdi. 

İşte böylesi önemli olan bir hayvanların yiğit olanları da köylülerin gurur kaynağı oluyordu. Öndül yarışması yigit öküzlerin denenmesi demektir. 

Öndüle giderken bir araba odun götürülürdü. Köylüler arasındakı bu müsabaka oldukça heyecanlı geçerdi. Adetlere göre kömüş öküzü için yedi, sığır öküzü için beş araba koşulurdu. Bu arabalar sabit hale getirilir, uzun ve kuvvetli sırıklarla birbirine kenetlenirdi. Müsabakalarda 4-5 kisilik hakem heyeti seçilirdi. 

Öndül aracı olarak duttan yapılmış uzun boyunduruklar, yeni yularlar, birkaç katlı kamışlar, saglam öndüller kullanılırdı. Her köyün delikanlısı kendi tarafına yardım eder, öküzleri düzeltir, yulardan asılır, boyunduruk üzerine sıçrayarak muvazeneyi temin ederdi. Bu yarıslarda düz araziler temin seçilir genelde de 30 dakika sürerdi. Sonunda aşılan mesafe adımlanarak hesaplanırdı. Müsabaka sonunda dereceye girenlere hediyeler verilirdi. Büyük öndüllerde hediye olarak dana ve tay olarak seçilirken, sığır öküzleri için koyun verilirdi.