Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Horasanlı Ahmet Ceylani

824     

KAVAK DERE KÖY (HORASANLI AHMET CEYLANİ TÜRBESİ) 

YERİ: Türbe; Kavak'ın 8 kilometre Kuzeydoğusunda yer alan Tekke Köyü'ne ait Tekke Köyü Camisi'nin arkasında bulunmaktadır. Köy ismini Horasanlı Ahmet Ceylani'nin Tekkesinden almıştır.

TARİHÇE: Halk arasında "Horasanlı Ahmet Ceylani" şeklinde anılan türbeye ait herhangi bir kitabe bulunmadığından türbenin tarihi hakkında bilgi edinilememektedir. 

MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Türbe; Karadeniz'e özgü ahşap yapı tarzında iken son yıllarda yıkılarak dört tarafı dikdörtgen şeklinde doğal taşlarla çevrilmiştir. Türbenin içindeki mezar ise betonarme üzeri mermer ile kaplanmıştır.  Türbe içerisinde ağaçlar bulunmaktadır.

RİVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan Horasanlı Ahmet Ceylani Türbesi hakkında çeşitli rivayetler anlatılmaktadır. Ahmet Ceylani Nakşibendi şeyhi olup İslamiyet'e hizmet etmek için geldiği Erzurum Horasan ilçesine nispetle anılmaktadır. Köyde ahşaptan yaptığı cami ve tekkesi günümüze ulaşmamış, ancak köyün ismi Tekke Köy olarak kalmıştır. Türbesi halk tarafından Rıza-i İlahi için veli ziyaretinde bulunmak, hasta olanlar içinde şifa bulmak umuduyla ziyaret edilmektedir. Hasta olarak genellikle felçli hastalar türbeyi ziyaret etmekte ve Allah'tan (c.c) şifa ummaktadır.