Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Hatip Hoca Türbesi

710     

KAVAK BEY KÖY (HATİP HOCA TÜRBESİ) 

YERİ: Türbe; Kavak'ın 10 kilometre Kuzeybatısında yer alan Bey Köyü'nün merkez cami önünde bulunmaktadır.

TARİHÇE: Halk arasında "Hatip Hoca" şeklinde anılan türbede medfun bulunan Sadık Hoca'nın oğlu Hatip Hoca 1842 tarihinde vefat etmiştir. Türbesi de bu yıllarda yapılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ: Orijinali Karadeniz?e özgü ahşap yapı iken Türbe ve yanındaki cami yıkılarak yeniden yapılmıştır. Türbe camiyi yapanların hesap hatası nedeniyle cami merdivenlerinin dibinde yer almaktadır. Türbeye ait mezar camide de kullanılan mermer ile çevrilmiştir. Başucunda bulunan eski mezar başlığı mermer kaplamanın içerisinde korunmaktadır.

RİVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan Hatip Hoca Nakşibendi şeyhidir. Rivayet odur ki talebelerine eğitim verebilmek ve insanları irşat edebilmek için dağdan kendi kestiği ve geyiklere taşıttığı ağaçlar ile cami ve Tekke yapmıştır. Köy merkezine yaptığı tekkede halkı irşat etmek ve talebe yetiştirmekle meşgul olmuştur.  Hatip Hoca'nın büyük emekler vererek kendi elleriyle yaptığı cami bugün yıkılmış yerine betonarme cami yapılmıştır. Ahşaptan yapılma Tekkede yıkılmış ve yerine betonarme ev yapılmıştır. Hatip Hoca yöre halkı tarafından Allah'ın rızasını kazanmak için ziyaret edilmektedir.