Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Düğün

1170     

Kavak ilçemizde Geleneksel Köy Düğünleri kına gecesi, gelin alma ve duvak olmak üzere üç gün sürmektedir. 

Düğünlerimiz davul ve zurna ile yapılmakta olup hemen hemen herkesin düğünde bir görevi vardır. Düğünün gidişatından sorumlu olan kişiye Kavak'ta Kahyabaşı denir. Çalgıcı ile birlikte gelen misafirleri karşılayan kişiye ise Yiğitbaşı denilir. Düğün yemeğinden sorumlu olan kişi ise Zerdalici'dir. Damattan sorumlu olan kişiye de Sağdıç denir. Birde Köçek vardır ki, bu kişi seyirlik mizacı oyunlar oynayarak misafirleri eğlendirir. Duvaktan sorumlu kişi ise Duvakçıbaşı'dır. Kavak düğünlerinden kız tarafına yemek ve erzak götürülür. Bu işten sorumlu olan kişiye ise Aş ekmekçi denmektedir. Kız tarafından damat tarafına gelen misafirlere ise Çitçi denilir. Konak ise düğüne yatılı gelen ve düğün evine büyük hediyeler bırakan gruba denir.  

Düğün tarihinin belirlenmesinden sonra düğünde kullanılacak erzaklar bir hafta önceden, kız tarafına aş ekmeklik denilen kağnı arabası ile güçlü ve süslenmiş öküzlere büyük çanlar takılarak kız tarafına götürülürdü. Düğün başlayacağı günü yiğitbaşının önderliğinde çevre köy ve mahallelerle davul ve zurna eşliğinde ev ev dolaşarak düğüne davet edilir. 
Evlerin önünde çalınan davul ve zurnacıların ceplerine bahşişler atılır. Düğün gecesi diğer köylerden gruplar ve halende gelmekte olan gençler, köye girmeden önce silahlar atarak düğüne geldiklerini haber verirler. 

Bunun üzerine davul ve zurna eşliğinde gelen misafirler karşılanır horon tutularak köy meydanına gelinir, hoş beş edildikten sonra yemek için ayrılmış bir eve götürülürler. Yemekler yendikten sonra tekrar davul ve zurna eşliğinde ateş yakılmış düğün alanına getirilirler.

Gece yarısına doğru kız tarafından çitçiler gelir yine bunlarda davul ve zurna ile karşılanır ve bir eve misafir edilirler. Yenilir içilir, damakta kına yakılır. Erkek tarafının misafirleri ağırlamakta kusur etmemesi gerekir. Eğer kusur edilirse istekleri karşılanmazsa gelin almaya gidildiğinde çok zor kız alınır ve diyeti çok ağır olur.

Düğünün ikinci günü gelin almaya gitme hazırlıkları yapılır. Gelin almaya bir konvoy halinde gidilir damat ve sağdıç ve bekar gençler bir eve alınır. Sağdıç damat?ı devamlı gözetlemek durumundadır aksi takdirde damat?ın ayakkabıları çalınır geri almak için ise bahşiş ödenir. 

Kız evinden gelin çıkarılırken kapı kilitlenir ve bahşiş istenir aynı şey gelinin çeyiz sandığı içinde geçerlidir. Gelin alayı yola çıkarılmak üzere iken evden bir küçük bebek yastığı atılır ve onu kapan damat evine götürerek gelinin yolda olduğunu haber vererek kendisine bir tavuk bahşiş verilir ve gelin kız evinden ilahiler ve dualarla ölüsünün ancak çıkacağı evine gitmek için yola çıkar ve damat evinden içeri girerken kapıya yağ yapıştırır ve avucu ile bolluk bereket getirdiğini temsil eden buğdayı düğün alayının üstüne doğru serper.

Yatsı namazı kılınır ve ilahilerle damat evine getirilir damat bir ateşin üzerinden atlayarak arkadaşları tarafından yumruklanarak gerdeğe atılır. Sabah silah atılarak damat evden çıkarılır.

Üçüncü günü kuşluk vakti duvak yeri bir harmanda kurularak sadece kadınların katıldığı bir eğlence düzenlenir. Damat yine gelenlerin ellerini öper gelen hediyeler geline sunulur (ebede çevrilir) düğün faslıda böylece bitmiş olur.Daha sonra gelin babasının evine gitmeden önce yine eyerlemeye gidileceği köy halkına duyurulur ve aynı düğünde olduğu gibi kız evine gidilir. Damat kız evinde gelen yemeği hemen yemez küs durur ve pilava kaşık saplar damat?a hediyesi verildikten sonra yemeğini yer burada da yemek konusu önemlidir. Hatta birine haber verilmeden gidilirse damat göllenilebilir.