Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Site Sayfaları    

Deyimler

680     

Kavak ilçemizde söylenen deyimlerden bazıları şunlardır;


Her boyaya girip çıkmak


Anasını sağdım da danasını aç mı bıraktım?


Danalığında süte doymamış


Öküzü tereğe çıkarmak


Her kafadan bir ses çıkarmak


Herkes gider Mersine biz gideriz tersine


Hem ziyaret hem ticaret


Hem nalına hem mıhına vurmak


Öküz Aleyisselam 


Herkesin ağzına düşmek


El bebek gül bebek


Dereyi görmeden paçayı sıvamak


Çalmadan oynamak 


Canına ot tıkamak


Ağzından girip burnundan çıkmak


Ağzından lokmasını almak 


Mart buzağısı gibi bakmak 


Ağzını rüzgara açmak


Mırın kırın etmek 


Kitaba el basmak


Dağdan gelen Bağdakini kovar


İt ürür kervan yürür


Leyleğin ömrü lak lak ile geçer


Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder


Kaşıkla toplayıp kepçeyle dağıtmak


Kaşının altında gözün var demek


İzzeti ikramda bulunmak


Umduğunu değil bulduğunu yemek


Yarası olan gocunsun 


Ekmek elden su gölden


El ağzıyla çorba içmek


Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer


İti an çomağını hazırla 


Elde avuçta bir şey kalmamak 


Haydan gelen huya gider


Öküzün altında buzağı aramak


Takke düştü kel göründü