Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Temmuz/2018 Meclis Kararı

183   Temmuz/2018      

110) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri. Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 06.07.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Ak Parti Meclis Üyeleri Orhan ÇAKIN ve Mehmet AVCI'nın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacakları ve izinli sayılmaları hususundaki dilekçeleri okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Haziran ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Ek gündem bulunmadığından gündemin ikinci sırasında bulunan maddeye geçildi.111) 2018/39 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Köselli Mahallesi Keklikkayrağı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 8 pafta, 483 nolu 2.949,00 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasıının uygun olduğu belirtilen komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü E.1368 sayılı müzekkere ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.112) İmar Komisyonuna ek süre verilmesi; Mehmetpaşa Mah. İmar uygulaması yapılması. "İlçenin Mehmetpaşa Mahallesi 58 ada, 16, 17, 115, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 138 numaralı parselleri, 61 ada, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55 ve 57 numaralı parselleri ile 242 ada 1 numaralı parsel alanı üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık 23 ha büyüklüğündeki alan üzerinde, küçük sanayi sitesi ve konut kullanım kararı içeren bir düzenleme 01/06/2018 tarih 109 sayılı Meclis Kararımızla İmar Komisyonumuza havale olmuştur. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu plan değişikliğinin daha detaylı incelenerek değerlendirilmesi için Meclisimizce imar komisyonuna ek süre verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim." şeklindeki Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği şekli ile ilgili Müdürlük tarafından İmar Komisyonuna ek süre verilmesi teklif edilmiştir. İlçenin Mehmetpaşa Mahallesi üzerinde, yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki alanda küçük sanayi ve konut kullanımı için imar uygulaması yapılabilmesi için komisyon çalışmaları tamamlanamadığından İmar Komisyonuna ek süre verilmesi, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1374 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.113) Hacıllı Mah. 127 ada 21 nolu parselde imar uygulaması yapılması. 04.07.2018 tarih ve E.1376 sayılı Fen (İmar) İşleri Müdür Vekili Turgut ERGİN tarafından tanzimli, 06.07.2018 tarihli Meclis Toplantısında görüşülmek üzere Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından havaleli, İlçenin Hacıllı Mahallesi, Samsun-Kavak devlet karayolu üzerinde yer alan 5.241,74 m² büyüklüğündeki, 127 ada 21 nolu parselde imar uygulaması yapılması, hakkındaki müzekkere meclise hitaben okundu ve tetkik edildi. İlçenin Hacıllı Mahallesi, Samsun-Kavak devlet karayolu üzerinde yer alan 5.241,74 m² büyüklüğündeki, 127 ada 21 nolu parselde imar uygulaması yapılması teklifinin değerlendirilme yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesi ve komisyon çalışmalarına bilirkişi olarak Fen (İmar) İşleri Müdürünün katılarak görev yapması, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 114) Akaryakıt, yağ, yedek parça ve ekipman alımları için Bankalardan 1.000.000,00-TL kredi kullanılması. Akaryakıt, yağ, yedek parça ve ekipman alım borçlarının ödenmesi işlerinde kullanılmak üzere, Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz ve arsaların kredi karşılığı İpotek edilmesi ve Kavak Belediyesine ait Elektrik-Hava Gazı paylarının temlik verilmesi suretiyle, Bankalardan 60 ay vadeli, faizler ve diğer yasal kesintiler hariç olmak üzere 1.000.000,00-TL (BİR MİLYON TÜRK LİRASI) tutarında kredi kullanılması ve Kavak Belediye Başkanlığına ait her türlü taşınmaz, arsa ve gayrimenkullerin ipotek verilmesi dahil olmak üzere yapılacak her türlü işlemler ile belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1355 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, M.H.P. Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Yılmaz GÜREL, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA ve Cahit DEMİROĞLU'nun red oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.115) Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun önergesinin görüşülmesi. Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun, Belediyemizin, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Kavak İmar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda bulunan tesislerde, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Personelinin indirimli ücret tarifesinden yararlanmaları hususundaki önergesi Meclis Üyelerinin aralarında yaptıkları istişare ile değerlendirildi. Yapılan istişareler sonucu, Meclis Üyeleri ve Belediye Personelinin tüm tesislerden %20 indirimli ücret tarifesinden yararlanmaları, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis Üyesi Ramazan HONCA'nın red oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.06.07.2018 tarihli 9. Birleşim, 1. Oturum olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçemize hayırlı olması temennisi ile Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından kapatıldı.