Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Haziran/2018 Meclis Kararı

125   Haziran/2018      

103) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri. Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 01.06.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyesi Mehmet UYANIK ve Ramazan HONCA'nın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacakları ve izinli sayılmaları Parti Grup Başkanları tarafından önerildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Mayıs ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü adına, Mimar Kenan ÖZDEMİR'in ek gündem teklifi; Mehmetpaşa Mahallesi 58, 61 ve 242 nolu ada üzerinde mevcut imar planına bitişik konumdaki alanda, BHA, konut ve park alanı kullanımlarının getirildiği ilave imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilerek gündeme eklenmesi ve  ilgili komisyonlara havale edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan işaretle oylama sonucu MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.104) 2018/37 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan 2018/37 nolu raporda, İlçenin Tekke Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 101 ada 310 nolu 6.820,60 m² olan parselin, mezarlık yolunu kapatması ve Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1168 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.105) 2018/38 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan 2018/38 nolu raporda, İlçenin Büyükçukur Mahallesi Güney Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 35 nolu 1.300,00 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1170 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.106) Köselli Mah. 8 pafta, 483 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Köselli Mahallesi Keklikkayrağı Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 8 pafta, 483 nolu 2.949,00 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilme yapılması için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1171 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.107) Tahsis/Devir işlemleri için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi. Bahse konu olan, Park Alanlarındaki Tesisler ile Kültür Evinin her türlü işletme giderleri, tamiri, bakımı, onarımı, korunması vb. hizmetlerinin tarafımızdan yapılması halinde herhangi bir ücret talep edilmeyeceği ve bunun karşılığında ise, Büyükşehir Belediyesinden tarafımıza tahsis/devrinin gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü iş ve işlemler ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15, 18 ve 75. Maddeleri gereğince, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1173 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.108) 29.05.2018 Tarih ve 1228 sayılı Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanlığının talebinin görüşülmesi. 29.05.2018 Tarih ve 1228 sayılı Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanlığının, 07-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Plovdiv/BULGARİSTAN'da yapılacak olan 1. Multi Avrupa Oyunları (1st Open Multi European Games) Taekwondo Şampiyonasına davet edilmeleri sebebiyle, Kafile Başkanı, Antrenör ve Sporcular için Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport talebi mevcuttur. Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanlığının talebi değerlendirilmiş ve 1. Multi Avrupa Oyunları (1st Open Multi European Games) Taekwondo Şampiyonasına katılmak üzere Plovdiv/BULGARİSTAN'a gidecek olan; Kafile Başkanı: 18464693034 T.C. Kimlik Numaralı Nazım DEMİRCİ, Antrenör: 21539605078 T.C. Kimlik numaralı Engin KESKİN ve Sporcular; 2758400698 T.C. Kimlik Numaralı Doğan DEMİR ile 14807826466 T.C.Kimlik Numaralı Mehmet Can KURT adına Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport düzenlenmesine, İlgili makamlar nezdinde gerekli yasal işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ve 5393 sayılı yasanın 18/p maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan işaretle oylama sonucu mevcudiyetin oy birliği ile karar verildi.109) Mehmetpaşa Mahallesi 58, 61 ve 242 nolu ada üzerinde ilave imar plan değişikliği yapılması. Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü ek gündem teklifi; Mehmetpaşa Mahallesi 58, 61 ve 242 nolu ada üzerinde, mevcut imar planına bitişik konumdaki alanda, BHA, konut ve park alanı kullanımlarının getirildiği ilave imar planı değişikliği, hakkındaki müzekkere meclise hitaben okundu ve tetkik edildi. Mevcut imar planına bitişik konumdaki alanda, BHA, konut ve park alanı kullanımlarının getirildiği ilave imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilme yapılması için İmar Komisyonuna havale edilmesi ve komisyon çalışmalarına bilirkişi olarak Fen (İmar) İşleri Müdürünün katılarak görev yapması, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Meclis gündem görüşmeleri tamamlandığından, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından 8. Birleşim, 1. Oturum toplantısı kapatılmıştır.