Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Mayıs/2018 Meclis Kararı

223   Mayıs/2018      

92) Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'nun toplantıya katılamadığından, Kavak Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan Vekili Salim ÖZAL Başkanlığında 04.05.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyesi Mustafa TANKAL ve Arif KIRIŞ'ın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacakları ve izinli sayılmaları Parti Grup Başkanları tarafından önerildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Nisan ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Ek gündem bulunmadığından gündemin ikinci sırasında bulunan maddeye geçildi.93) İlçenin Tepecik Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 118 ada 1 nolu 185,35 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasıının uygun olduğu belirtilen komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü  E.938 sayılı müzekkere ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.94) İlçenin Demirci Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 101 ada 42 nolu 209,88 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğuı belirtilen komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.940 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.95) Yenitoptepe Mahallesi Karakütük Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 107 ada 6 nolu 2.077,00 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.942 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.96) İlçenin Tabaklı Mahallesi Söylemiş Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 3 nolu 5.370,67 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.944 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.97) İlçenin Tekke Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 101 ada 310 nolu 6.820,60 m²'lik parseli satın alma talebi beyan edilmektedir. Değerlendirilme yapılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.945 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.98) İlçenin Büyükçukur Mahallesi Güney Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 106 ada 35 nolu 1.300,00 m²'lik parseli satın alma talebi beyan edilmektedir. Değerlendirilme yapılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.947 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.99) İlçenin Muratbeyli Mahallesi, 102 ada 248 parselde kayıtlı 163.544,40 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Dura Mahallesi 123 ada 78 nolu parselde kayıtlı 120.407,91 m² yüzölçümlü taşınmazda yapılan imar plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereği onanması, uygun görüşle (Müzekkere) sunulan gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.100) İlçenin Tepecik (Yaşardoğu) Mahallesinde yapılan imar uygulama alanı içerisinde bulunan 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 ve 652 adalara, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince sabit tanıtım numarası, bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgilerine ulaşılması için sokaklara numara verilmesi teklifi, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.950 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.101) Kavak Belediye Başkanlığının, Fen işleri Müdürlüğü Şantiyesinde ve muhtelif yerlerde bulunan yedek parçaları ve ekonomik ömürleri tamamlanmış her türlü kullanılmayan demir ve metal parçaların, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine göre satışının yapılması ve satış işlemleri için Encümene yetki verilmesi, Mali Hizmetler  Müdürlüğü tarafından uygun görüşle hazırlanan E.909 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.102) 2017 Mali yılı Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli mevzuatına uygun olarak düzenlendiğinden aynen kabul edilmesine, 2017 Mali yılı Genel Mizanı mevzuatına uygun bir şekilde düzenlendiğinden aynen kabul edilmesine, 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ekinde yer alan cetveller, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40/1. maddesi gereğince yapılan oylama sonucu, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
         Meclis gündem görüşmeleri tamamlandığından Meclis 1. Başkan V. Salim ÖZAL tarafından  7. Birleşim 1. Oturum toplantısı kapatılmıştır.