Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Nisan/2018 Meclis Kararı

283   Nisan/2018      


67) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri; Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 06.04.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyesi Ramazan HONCA'nın Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu izin dilekçesi ve Meclis Üyesi Orhan ÇAKIN'ın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacağıdan izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği kabul edildi. Gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun Meclis Başkanlığına sunduğu; 19 Mayıs Mah. Fırın sokak üzerinde bulunan parka Şehit Teğmen Yasin BOY'un isminin verilmesi konulu önergesi değerlendirildi ve parkın yapım aşamasında olduğu Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından şifaen söylenerek, önergenin parkın tamamlanmasından sonra değerlendirilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.Kavak Malmüdürlüğü'nün talebi gereği, Belediye Meclisince belirlenecek 1 (bir) Meclis Üyesinin, Kavak Malmüdürlüğü satış komisyonunda görev yapması için Belediye Başkanı tarafından önerilen, Meclis Üyesi Mustafa TANKAL,  yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Fen (İmar) İşleri Müdürlüğünün ek gündem teklifi; 30.03.2018 tarih ve 777 sayılı dilekçe ile Tabaklı Mahallesi 106 ada 3 nolu parseli satın alma talebinin değerlendirilerek gündeme eklenmesi ve  ilgili komisyonlara havale edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan işaretle oylama sonucu MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.68) 2017 yılı Denetim Komisyon Raporu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 05.01.2018 tarih ve 4 numaralı Meclis kararı ile seçilen Denetim Komisyon Üyeleri Hanife ASAR, Salim ÖZAL ve Cahit DEMİROĞLU, komisyon için ayrılan odada, kendi aralarında, Komisyon Başkanı seçmiş oldukları Hanife ASAR Başkanlığında, ilk toplantısını 16.01.2018 tarihinde, son toplantısını ise 28.03.2018 tarihinde tamamlayarak toplamda 36 kez toplanmıştır.Yapılan denetimin tamamlanmasından sonra Komisyon tarafından hazırlanan 2017 yılı Denetim Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına 06.04.2018 tarihinde sunulmuştur. Sunulan 2017 yılı Denetim Komisyon Raporu aynı yasanın 55. maddesinin 5. fıkrası ile Meclis çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Meclisin Bilgisine sunulmuştur. 69) Encümene 2 adet üye seçimi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına  Meclis Üyeleri Mehmet UYANIK ve Salim ÖZAL, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ise Meclis Üyesi Yılmaz GÜREL Encümen Üyesi aday adayı olarak açıklandı. Oy pusulaları ve Zarflar  Meclis üyelerine dağıtıldı. Toplantıya katılan bütün üyeler oylarını kullanarak zarfları sandığa attılar. Meclis Katip Üyeleri tarafından sandık ve zarflar açıldı ve oy tasnif işlemleri tamamlanarak sonuçlar açıklandı. Adaylardan;Mehmet UYANIK: Dokuz Oy (9)  oy, Salim ÖZAL : Dokuz Oy (9)  oy, Yılmaz GÜREL: Beş Oy  (5) oy, Oy tasnifi sonucunda;  Belediyemiz Meclis Üyesi: Mehmet UYANIK dokuz (9) oy, Salim ÖZAL dokuz (9) oy alarak en fazla oy almış olduklarından,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince, 06.04.2018 tarihi itibarı ile bir yıllığına Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler.70) İhtisas (İmar ve Plan-Bütçe) Kom. Oluşumu; İlgili Kanun gereği, Mecliste bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin üye dağılımına göre iki üye Adalet ve Kalkınma Partisi, bir üye ise Milliyetçi Hareket Partisinden teşekkül etmesi gerektiğinden  gruplar isim bildirdiler. İmar Komisyonu için Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Meclis Üyeleri Mehmet AVCI ve Mehmet UYANIK, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ise Yılmaz GÜREL açıklandı. Plan-Bütçe  Komisyonu için Ak Parti grubu adına Meclis Üyeleri Hanife ASAR ve Salim ÖZAL, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ise Cahit DEMİROĞLU açıklandı. Yapılan açık oylamalar sonucu  ihtisas komisyonlarının oluşumu üçer üye ile tamamlandı.İmar Komisyonu; Bir yıl süre için,Mehmet AVCI, Mehmet UYANIK ve Yılmaz GÜREL, Plan-Bütçe Komisyonu;  Bir yıl süre için Hanife ASAR, Salim ÖZAL ve Cahit DEMİROĞLU'nun Komisyon Üyelikleri oylamaya sunuldu. Teklif,  yapılan işsretle oylama sonucu MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.71) 2018/22 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Tepecik Mahallesi Hayataltı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 125 ada 12 nolu 4.884,14 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.699 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.72) 2018/23 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Tepecik Mahallesi Gökçebelen Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 133 ada 16 nolu 3.193,24 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.701 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.73) 2018/24 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Tepecik Mahallesi Hayataltı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 125 ada 8 nolu 8.057,67 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.703 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.74) 2018/25 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Çukurbük Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 116 ada 81 nolu 408,07 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.704 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.75) 2018/26 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Çiğdem Mahallesi Boyalı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediyesine ait 101 ada 48 nolu parselin, mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.706 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.76) 2018/27 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Çakallı Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 101 ada 5 nolu 147,28 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.707 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.77) 2018/28 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; Karayusuflu Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 154 ada 1 nolu 2.000,83 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.708 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.78) 2018/29 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; Akbelen Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 184 ada 1 nolu 1.771,50 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.712 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.79) 2018/30 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Karaaslan Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 102 ada 607 nolu 9.427,62 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.713 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.80) 2018/31 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi; İlçenin Azaklı Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 135 ada  2 nolu  175,39 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.715 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.81) Mehmetpaşa Mah. 34 ada 1 nolu parselde bulunan 9,10 ve 11 nolu bölümlerin satışı; Mehmetpaşa Mahallesi Hükümet Sokakta bulunan mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait  34 ada 1 nolu parseldeki  207 M2 lik alanda bulunan Belediye  iş hanının 9 (20/207),10 (20/207) ve 11 (20/207) nolu hisselere sahip kat mülkiyetli dükkan nitelikli bağımsız bölümlerinin her birinin ayrı ayrı 12.700,00 şer TL Muhammen bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğunu belirten komisyon  raporunun, geldiği şekli ile onaylanması, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.82) 29.03.2018 tarih ve 759 sayılı dilekçenin görüşülmesi; Tepecik Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 118 ada 1 nolu 185,35 m²'lik parseli satın alma talebi beyan edilmektedir. Değerlendirilme apılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.83) 27.03.2018 tarih ve 721 sayılı dilekçenin görüşülmesi; Demirci Mahallesi köyiçi mevkiinde bulunan Belediyemize ait 101 ada 42 nolu 209,88 m²'lik parseli satın alma talebi beyan edilmektedir.Değerlendirilme yapılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.84) 16.03.2018 tarih ve 667 sayılı dilekçenin görüşülmesi; Yenitoptepe Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 109 ada 21 nolu 2.077,00 m²'lik parseli satın alma talebi bulunduğundan, taşınmaz ile ilgili değerlendirilme yapılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.85) S.S.Bahçelievler Kooperatifi mevcut halinin korunması; 1994 yılında "S.S.Bahçelievler Kooperatifince oluşturulan 102,103,104,105 ve 106 nolu adalardaki  64 adet parselin çoğunluğu bahçe nizamlı olan mevcut halinin korunarak yeni ruhsat talepleri bulunduğunda kooperatifin kuruluş amacına uygun olarak işlem tesis edilmesi, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.728 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.86) Yaşardoğu Mah. 320 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 322 ada alanı üzerinde imar plan değişikliği; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanarak Kavak Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan, Yaşardoğu Mahallesi 320 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 322 ada alanı üzerinde konut,park ve taşıt yolu kullanın alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan değişikliğine askı sürecinde yapılan  itirazlar değerlendirilerek itirazların kabul edilmesi Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.729 sayılı gerekçe raporu da dikkate alınarak  işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.87) İller Ban. kullanılan kredinin bir kısmının aktarılması; 3.000.000,00 TL olarak İller Bankasınca tahsis edilen kredinin, 05.05.2017 Tarih ve 37 Sayılı Meclis Kararı ile aktarılan 700.000,00TL'lik kısmından, 300.000,00 TL'sini parke ve hazır beton alımında kullanılması için yetki verilmesi Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.730 sayılı gerekçe raporu da dikkate alınarak  işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 88) 06.03.2018 tarihli dilekçenin görüşülmesi; Zeytindalı gibi önemli bir ismin ilçemiz sokaklarından birine verilbilmesi için, ilgili müdürlük tarafından yapılan öneriler yeterli görülmediğinden ileriki zamanlarda daha kapsamlı bir çalışma yapılması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.732 sayılı gerekçe raporu da dikkate alınarak  işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 89) 30.03.2018 tarih ve 777 sayılı dilekçenin görüşülmesi; Tabaklı Mahallesi söylemiş mevkiinde bulunan Belediyemize ait 106 ada 3 nolu 5.370,67 m²'lik parseli satın  alma talebi beyan edilmektedir.Değerlendirilme yapılması için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.733 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.90) 2017 yılı Faaliyet Raporunun sunumu; Meclis 1. Başkan Vekili Salim ÖZAL, Katip Üyelerden 2017 yılı faaliyet raporunun okunmasını istedi. Faaliyet raporunun okunması sonucunda faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen olup, olmadığını sordu. Üyeler tarafından  faaliyet raporu hakkında genel istişare yapıldı. Meclis 1. Başkan Vekili Salim ÖZAL, 2017 yılı İdare Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Belediyemiz 2017 Mali yılı faaliyet raporu yapılan işaretle oylama sonucu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi uyarınca,  Mevcudiyetin oy birliği ile  “UYGUN OLDUĞU” Meclisimizce kabul edilerek onanmasına karar verildi.