Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Mart/2018 Meclis Kararı

298   Mart/2018      

47) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri. Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 02.03.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı.Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyesi Yılmaz GÜREL'in mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacağı parti grubu tarafından belirtildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılması Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği kabul edildi.Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından, Meclis Üyesi Osman ATLI'nın Ak Parti Kavak İlçe Başkanlığına seçilmesi nedeniyle 26.02.2018 Tarih ve 506 Sayılı dilekçe ile Meclis Üyeliğinden istifa ettiği belirtilerek, 27.02.2018 1762146-140.3.99-49 Sayılı Kavak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından boşalan Meclis Üyeliğine Yedek Üye Mahmut ÜN'ün görev yapacağı duyurulmuştur. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Fen (İmar) İşleri Müdürlüğünün ek gündem teklifi; 1-Kayabaşı (Çukurbük) Mahallesinde, 3402 sayılı yasanın 22/A maddesi uyarınca yapılacak olan uygulama (yenileme) çalışmaları için bilirkişi tesbiti yapılması, 2-Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolleri kapsamında lisans süresi boyunca sürdürülmesi talebinin değerlendirilerek gündeme eklenmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.48) Meclis Üyesi Osman ATLI'nın istifasının görüşülmesi. Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından, Adalet ve Kalkınma Partisi on ikinci sıra Meclis Üyesi Osman ATLI'nın Başkanlık Makamına vermiş olduğu 26.02.2018 tarih ve 506 sayılı dilekçe ile 2014-2019 dönemi Meclis Üyeliğinden istifa ettiği belirtilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 29. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9/A maddesi gereği Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.İstifa sonrası 26.02.2018 tarih ve 469 sayılı yazı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Osman ATLI'nın istifa ettiği bildirilmiştir.Bu itibarla 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi hakkındaki Kanunun 28. Maddesi gereği, Kavak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27.02.2018 tarih ve 49 sayılı cevap yazısı ile Belediyemiz Meclis Üyesi Osman ATLI'nın istifası nedeniyle boşalan Meclis Üyeliğinin yerine görev yapacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi yedek üyesinin Mahmut ÜN olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple yeni Meclis Üyesi Mahmut ÜN, 01.03.2018 tarih ve 501 sayılı yazı ile Belediye Başkanı tarafından bilgilendirilerek Meclis toplantısına davet edilmiştir.2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi hakkındaki Kanunun 28. Maddesi gereği Kavak Belediye Meclisinin bilgilendirildiğine dair bu karar hazırlanmıştır.49) 1 adet Divan Katip Üyesi seçimi. Ak Parti Grubu adına Mehmet UYANIK aday gösterildi. M.H.P.Grubu tarafından aday gösterilmedi. Bireysel olarak başka aday olmadığı da görülerek Oy pusulaları ve zarflar Meclis üyelerine dağıtıldı. Dağıtılan Mühürlü Zarf ve Oy Pusulalarına Meclis Üyeleri tarafından bir adet katip üye adı yazılarak zarflara konuldu ve sandığa atıldıldı. Oylama işlemi tamamladıktan sonra oyların tasnifi Divan katip üyeleri tarafından tamamlandı. Yapılan tasnif sonucu:  Mehmet UYANIK : 14 (On dört) Oy almış olup, bir oyda Meclis Üyesi  Ramazan HONCA'ya verildiği tutanaklara geçirildi.Oylama sonucu 14 (On dört) oya sahip Mehmet UYANIK asıl Katip üye olarak seçilmiştir.Yapılan seçimlerin ardından yeni Meclis Divan Katibi üyeliği seçimi oy birliği ile onaylandı. Yeni seçilen Meclis Divan Katip Üyesi Mehmet UYANIK Divandaki yerini aldı.50) 2018/18 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Çukurbük Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 228 ada 36 nolu parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.463 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.51) 2018/19 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Akbelen Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 189 ada 2 nolu parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.464 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.52) 2018/20 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Tabaklı Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 3 nolu parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.465 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.53) 2018/21 sayılı İmar ve Plan-Bütçe Kom. Raporunun görüşülmesi. Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Büyükçukur Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 35 nolu parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.466 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.54) Tepecik Mah. 125 ada 12 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Tepecik Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 125 ada 12 nolu 4.884,14 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.292 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.55) Tepecik Mah. 133 ada 16 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Tepecik Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 133 ada 16 nolu 3.193,24 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.293 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.56) Tepecik Mah. 125 ada 8 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Tepecik Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 125 ada 8 nolu 8.057,65 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.294 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.57) Çukurbük Mah. 116 ada 81 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Çukurbük Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 116 ada 81 nolu 408,07 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.468 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.58) Çiğdem Mah. 101 ada 48 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Çiğdem Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 101 ada 48 nolu 9.913,89 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.471 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.59) Çakallı Mah. 101 ada 5 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Çakallı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 101 ada 5 nolu 147,28 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.473 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.60) Karayusuflu Mah. 154 ada 1 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Karayusuflu Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 154 ada 1 nolu 2.000,83 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.475 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.61) Akbelen Mah. 184 ada 1 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Akbelen Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 184 ada 1 nolu 1.771,50 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.476 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.62) Karaaslan Mah. 102 ada 607 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Karaaslan Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 102 ada 607 nolu 9.427,62 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.477 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.63) Azaklı Mah. 135 ada 2 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Azaklı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 135 ada 2 nolu 175,39 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.478 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.64) Kavak Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğinin dilekçesinin görüşülmesi. İlçenin Mehmetpaşa Mahallesinde bulunan Kavak Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğine kiralanmış olan Belediyemize ait Kulüp Binasının satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.485 gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.65) Kayabaşı Mah. yapılacak olan uygulama (yenileme) çalışmaları için bilirkişi tesbiti yapılması. Yapılan tespitler neticesinde; Kayabaşı (Çukurbük) Mahallesinde ikamet eden; 28400373074 T.C kimlik numaralı Ahmet oğlu Ahmet ATAY, 36356096626 T.C. kimlik numaralı Mehmet oğlu Sebahattin ÖNEN, 28136381800 T.C kimlik numaralı Halit oğlu Yaşar KÖNEZ, 25604466250 T.C kimlik numaralı Metin oğlu Ekrem BİŞİ, 29354341270 T.C kimlik numaralı Şükrü oğlu Arslan KARAMAN ve 26576433882 T.C kimlik numaralı Rahim oğlu Seyfettin İNAÇ'ın bilirkişi olmaları Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.493 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.66) Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolleri kapsamında lisans süresi boyunca sürdürülmesi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 16.11.2017 tarih 7441-4 sayılı kararı ile SAMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.nin lisans bölgesi, Kavak ilçemizi de içine alacak şekilde genişletilmiştir.Doğal gaz dağıtım lisans bölgesindeki; yatırım ve işletme faaliyetleri 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu`nun 4.fıkrasının g bendi uyarınca; dağıtım şebekesi tasarım ve inşası; projenin uygulama detaylarına dair temel teknik kriterlerde doğal gaz boru hattı güzergâhları imarlı yollar ve kamu kullanım alanı sınırlaması ile; 23.05.2013 tarih, YHS/4412-14/1307 sertifika numarası ile yetki denetiminde projelendirilmekte ve ilgili kanunun 12.maddesininin (e) bendindeki amir hükme binaen düzenlenmektedir.Bu doğrultuda, doğal gaz yatırım ve işletme faaliyetlerinin; Belediye Başkanlığımızın 28.02.2018 tarih, YM.18.01.01 revizyon numaralı Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolleri kapsamında lisans süresi boyunca sürdürülmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.