Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Şubat/2018 Meclis Kararı

294   Şubat/2018      

27) Açılış yoklama ve gündem değerlendirmeleri. Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 02.02.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyeleri, Ahmet İÇLİ, Ramazan HONCA ve Yılmaz GÜREL'in mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacakları parti grupları tarafından belirtildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Aralık ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Mali Hizmetler Müdürlüğünün ek gündem teklifi; 01.02.2018 tarih 315 sayılı dilekçe ile Mahmetpaşa Mahallesi 36 ada 11 nolu parsel üzerindeki Eski Hayvan Pazarında bulunan 500 m² kapalı alanı 10 yıllığına kiralama talebi değerlendirilerek gündeme eklenmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.28) Saraykent Mah. 185 adada ilave imar planı yapılması. İlçenin Saraykent Mahallesi 185 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin ticari alan kullanım kararı ile düzenlenerek alan üzerinde otel tesis edilmesine olanak tanıyacak olan ilave imar planının 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi gereği onanması şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, E.260 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.29) Bahçelievler Mah. 538 adada imar plan değişikliği yapılması. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 538 ada 3 nolu 4319,50 m² büyüklüğündeki parseli mevcut yapılaşmaya uygun olarak, plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereği onanması hususundaki olumlu komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, E.261 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.30) Karacalar Mah. 169 ada 2 nolu parselin satışı. İlçenin Karacalar Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 169 ada 2 nolu 2.561,32 m² olan parselin, m² sinin 12,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanuna 45.maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.264 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.31) Mahmutbeyli Mah. 155 ada 1 nolu parselin satışı. İlçenin Mahmutbeyli Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 155 ada 1 nolu 370,83 m² olan parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.265 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.32) Mahmutbeyli Mah. 131 ada 68 nolu parselin satışı. İlçenin Mahmutbeyli Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 131 ada 68 nolu 286,90 m² olan parselin, m² sinin 18,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satışının yapılabilmesi için komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.268 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.33) Kaya Mah. 441, 831 ve 823 nolu parsellerin satışı. İlçenin Kaya Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 441, 831 ve 823 nolu parsellerin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.281 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.34) Belalan Mah. 102 ada 196 ve 197 nolu parselin satışı. İlçenin Belalan Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 102 ada 196 ve 197 nolu parsellerin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.271 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.35) Çukurbük Mah. 116 ada 81 nolu parselin satışı. İlçenin Çukurbük Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 116 ada 81 nolu 408,07 m² olan parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.273 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.36) Azaklı Mah. 138 ada 1 nolu parselin satışı. İlçenin Azaklı Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 138 ada 1 nolu 765,39 m² olan parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.281 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.37) Karayusuflu Mah. 154 ada 1 nolu parselin satışı. İlçenin Karayusuflu Mahallesinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 154 ada 1 nolu 2.000,83 m² olan parselin mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için Belediyemiz tarafından kullanılması düşünüldüğünden, satışının uygun görülmediği şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.276 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.38) Çukurbük Mah. 228 ada 36 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Çukurbük Mahallesi Irmakboyu Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 228 ada 36 nolu 7.917,80 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.277 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.39) Akbelen Mah. 189 ada 2 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Akbelen Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 189 ada 2 nolu 2.700,00 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.278 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.40) Tabaklı Mah. 106 ada 3 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Tabaklı Mahallesi Söylemiş Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 3 nolu 5.370,67 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.279 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.41) Büyükçukur Mah. 106 ada 35 nolu parseli satın alma talebi. İlçenin Büyükçukur Mahallesi Güney Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 106 ada 35 nolu 1.300,00 m²'lik parselin satışının değerlendirilmesi için konunun İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.280 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.42) Kardelen Düğün Salonunun 2018 yılı ücret tarifesinin görüşülmesi. Kardelen Düğün salonunun 2018 yılı ücret tarifesi olarak kiralama ücretinin ikramlı olarak hafta içi toplamda 3.150,00 TL, hafta sonu ise toplamda 3.500,00 TL olarak belirlenmesi, ayrıca sadece düğün salonu kirasının ikramsız ve çıplak olarak 2.000,00 TL olarak belirlenmesi, Meclis Üyeleri ve Belediye Personelinin kendisi ve birinci derece yakınlarına çıplak salon kiralama bedeli (2.000,00 TL) üzerinden % 50 indirim yapılması, Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi halinde ise Meclis Üyeleri, Belediye Personelinin kendisi ve 1. derece yakınları haricinde kiralayan vatandaşlarımıza da %10 indirim uygulanması, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  talebi gereği işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.43) Eski Hayvan Pazarında bulunan kapalı alanın kiralanması. Mahmetpaşa Mahallesi 36 ada 11 nolu parsel üzerindeki Eski Hayvan Pazarında bulunan 500 m² kapalı alanın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine uygun olarak 10 yıllığına kiralanması kabul edilerek, ihale yapılması için Belediye Encümenine gönderilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.44) Kavak-Ankara devlet karayolu üzerindeki 110 ada 2 nolu parselde imar plan değişikliği yapılması. Kavak-Ankara devlet karayolu üzerinde yer alan 4.158 M2 büyüklüğündeki Akaryakıt istasyonu kullanımındaki 110 ada 2 nolu parsel alanı içerisinde yakın çevresi ve karayolu taşımacılığına hizmet verecek tesislerin açılmasına olanak tanıyacak olan imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereği onanması, uygun görüşle (Müzekkere) sunulan gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. Başka görüşülecek konu bulunmadığından 02.02.2018 tarihli Meclis toplantısı kapatılarak Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.