Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Aralık/2018 Meclis Kararı

66   Aralık/2018      

146) Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 07.12.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Meclis Üyesi Ahmet İÇLİ'nin mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacağından izinli sayılması Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince, Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda, Meclis Üyeleri Özhan TOP ve Burhan TOPALOĞLU'nun ret oyuna karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Kasım ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun Meclis Başkanlığına sunduğu; "Belediyemizin bugün itibarıyla borçlarının tarafımıza bildirilmesini arz ederiz" konulu yazılı önergesinin değerlendirilmesi sonucu; Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilerek ilgili müdürlük tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve önergeye yazılı cevap verilmesi işaretle oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Fen (İmar) İşleri Müdürlüğünün ek gündem teklifi; 03.12.2018 tarih ve 2734 sayılı dilekçe ile Mahmutlu Mahallesi 113 ada 4 nolu 7.000,00 m² parsel ile 112 ada 8 nolu 7.400,00 m² parselin takas işlemi talebinin değerlendirilerek gündeme eklenmesi ve  ilgili komisyonlara havale edilmesi işaretle oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı sırasında bulunan, İlçenin Çalbaşı Mahallesinde bulunan 110 ada 51 nolu parselde kamulaştırma işlemi yapılması talebinin gündemden çıkarılması işaretle oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucu MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.147) Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Tepecik Mahallesi Gökçebelen Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 133 ada 16 nolu 3.193,24 m² olan parselin, m² sinin 12,50 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğunu belirten komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2490 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU ve Ramazan HONCA'nın ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.148) İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan 2018/49 nolu raporda, İlçenin Karaaslan Mahallesi Kale Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 102 ada 391 nolu 6.397,08 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2491 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın ret edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.149) Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Ortaköy Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 112 ada 34 nolu 3.643,75 m² olan parselin, m² sinin 12,50 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğunu belirten komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2492 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ ve Burhan TOPALOĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.150) Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Atayurt Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 113 ada 16 nolu 2.574,97 m² olan parselin, m² sinin 12,50 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğunu belirten komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2493 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyesi Özhan TOP'un ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.151) 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (f) fıkrası hükmü (Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek), Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz 2019 yılı ücret tarifelerinin, Plan-Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile onaylanması işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA ve Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.
Ek : 2019 yılı Ücret Tarifeleri.  152) İlçenin Mahmutlu Mahallesinde Nesrin CÖMERT'e ait 113 ada 4 nolu 7.000,00 m²'lik parsel ile mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 112 ada 8 nolu 7.400,00 m²'lik parselin takas yapılması talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2495 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

07.12.2018 tarihli olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçemize hayırlı olması temennisi ile Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından kapatıldı.