Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Kasım/2018 Meclis Kararı

141   Kasım/2018      

134) Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 02.11.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, tüm meclis üyelerinin toplantıya katıldıkları görüldü. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Ekim ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü adına, Mimar Kenan ÖZDEMİR'in ek gündem teklifi; 1-Tepecik Mah. 133 ada 16 nolu parseli satın alma talebi, 2-Karaaslan Mah. 102 ada 391 nolu parseli satın alma talebi, 3-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya diğer Kamu Kurumları tarafından Belediyemize hibe edilecek olan hizmet dışı bir Uçağın kabulü ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi, tekliflerinin değerlendirilerek gündeme eklenmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan işaretle oylama sonucu, Meclis Üyeleri Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Yılmaz GÜREL, Ramazan HONCA ve Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.135) İlçenin Yaşardoğu Mahallesi Havza Sokak üzerinde tapuda 238,81 m² büyüklüğündeki 446 ada 2 nolu parselde, yakın çevresi yapılaşma koşulları dikkate alınarak, projelendirilebilir ölçülerde yapı bir alan oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi gereği onanmasının uygun olduğu şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, E.2189 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyeleri Burhan TOPALOĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.136) İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde ilgili dilekçede, İlçenin Bekdemir Mahallesi Düztarla Mevkiinde tapuda 119 ada 39 nolu parsel belirtildiğinden imar ve plan bütçe komisyonunca satışı talep edilen parsel tespit edilemediğinden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2191 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.137) İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan 2018/45 nolu raporda, İlçenin Karaaslan Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 111 ada 4 nolu 1.401,54 m² parsel ile 106 ada 2 nolu 7.133,63 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2192 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.138) Plan Bütçe ve İmar Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde İlçenin Mahmutlu Mahallesi Karadere Başı Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 122 ada 77 nolu 1.852,90 m² olan parselin, m² sinin 50,00 TL bedelle 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre satışının yapılmasının uygun olduğunu belirten komisyon raporunun geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2194 sayılı gerekçe raporu ve 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyeleri Arif KIRIŞ ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.139) İmar ve Plan-Bütçe Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan 2018/47 nolu raporda, İlçenin Azaklı Mahallesi Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Kavak Belediye Başkanlığına ait 136 ada 5 nolu 275,63 m² parsel ile 135 ada 1 nolu 1.055,44 m² olan parselin, Belediyemiz tarafından genel olarak tüm mahalle sakinlerine hizmet verilmesi için kullanılması düşünüldüğünden satışın uygun olmadığına karar verilmiştir. Komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2195 sayılı gerekçe raporuna istinaden, satışın red edilmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.140) Mali Hizmetler Müdürlüğünün E.2165 sayılı müzekkeresine istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin(f) fıkrası hükmü (Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek), Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29. Maddesinin 2. Fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019 yılı ücret tarifelerinin görüşülerek karar alınması talep edilmektedir. 2019 yılı ücret tarifelerinin Aralık Ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2165 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.141) 25.10.2018 tarih ve E.2166 sayılı Mali Hizmetler Müdürü Abdullah AYAZ tanzimli Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından havaleli, "Asgari ücretli ailelerin üniversite okuyan öğrencilerine burs verilmesi" konulu müzekkere meclise hitaben okundu ve tetkik edildi. Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'nun önerisi üzerine, Meclis üyelerinin aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi uygun görülmediğinden, gündemden çıkarılması işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.142) Kavak Belediye Başkanlığına ait 5 yıldır kullanılmayan, eski ve atıl durumda olan iş makinasının (Greyder) satışının yapılması ve satış işlemleri için Encümene yetki verilmesi, Mali Hizmetler  Müdürlüğü tarafından uygun görüşle hazırlanan E.2167 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucu, Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.143) İlçenin Tepecik Mahallesi Gökçebelen Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 133 ada 16 nolu 3.193,24 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2196 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.144) İlçenin Karaaslan Mahallesi Kale Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 102 ada 391 nolu 6.397,08 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2198 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.145) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya diğer Kamu Kurumları tarafından Belediyemize bağış yapılacak olan hizmet dışı bırakılmış bir Uçağın, bağış olarak kabulü ile ilgili Kamu Kurumlarında yürütülecek olan tüm işlemler ve protokoller için Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2197 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


02.11.2018 tarihli olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçemize hayırlı olması temennisi ile Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından kapatıldı.