Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Ekim/2018 Meclis Kararı

146   Ekim/2018      

124) Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 05.10.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi hizmet binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Ak Parti Meclis Üyeleri Osman AZİRET ve Orhan ÇAKIN ile MHP Meclis Üyesi Ramazan HONCA'nın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacakları ve izinli sayılmaları Parti Grup Başkanları tarafından önerildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu, Burhan TOPALOĞLU'nun ret oyuna karşılık oy çokluğu kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Eylül ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Ek gündem bulunmadığından gündemin ikinci sırasında bulunan maddeye geçildi.125) 02.10.2018 tarih ve E.1979 sayılı Fen (İmar) İşleri Müdür Vekili Turgut ERGİN tarafından imzalı, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından havaleli; İlçenin Mehmetpaşa Mahallesinde, eski Kavak-Samsun karayolu üzerinde, mevcut imar planına bitişik konumdaki alanda BHA, konut ve park alanı kullanımlarının getirildiği ilave imar planı değişikliği yapılması, hakkındaki müzekkere meclise hitaben okundu ve tetkik edildi. İlçenin Mehmetpaşa Mahallesinde, eski Kavak-Samsun karayolu üzerinde, mevcut imar planına bitişik konumdaki alanda BHA, konut ve park alanı kullanımlarının getirildiği ilave imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereği onanması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, E.1979 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.126) İlçenin Yaşardoğu Mahallesi Havza Sokakta bulunan 446 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği yapılabilmesi için Komisyon çalışmaları tamamlanamadığından İmar Komisyonuna ek süre verilmesi, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1980 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu.Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.127) Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1993 sayılı gerekçe raporuna istinaden, 07.09.2018 tarih E.2607070 sayılı Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı gereği, 2/B kadastro çalışmaları yapılacağı ve yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekibiyle birlikte görev yapmak üzere Bayraklı Mahallemizden 3 (üç) adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince tespit edilmesi istenilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde; Bayraklı Mahallesinde ikamet eden; 302******** T.C kimlik numaralı Hüseyin oğlu Arif KAYGISIZ, 311******** T.C. kimlik numaralı Mustafa oğlu Dursun SEMİZOĞLU ve 304******** T.C kimlik numaralı Hasbi oğlu Cevat KAYGISIZ'ın bilirkişi olmaları Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1993 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.128) İlçenin Bekdemir Mahallesi Düztarla Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 119 ada 38 nolu 6.172,00 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1994 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.129) İlçenin Karaaslan Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 111 ada 4 nolu 1.401,54 m² parsel ile 106 ada 2 nolu 7.133,63 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1996 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.130) İlçenin Mahmutlu Mahallesi Karadere Başı Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 122 ada 77 nolu 1.852,90 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1997 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.131) İlçenin Azaklı Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 136 ada 5 nolu 275,63 m² parsel ile 135 ada 1 nolu 1.055,44 m²'lik parseli satın alma talebinin değerlendirilmesi için İmar ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesini, komisyon çalışmalarına Fen (İmar) İşleri Müdürü ile Mali Hizmetler Müdürünün de katılarak bilirkişi olarak görev yapmalarını, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.2000 sayılı gerekçe raporunda belirtildiği şekli ile işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU'nun ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.132) 02.10.2018 tarih ve E.1969 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ekinde verilen 2019 yılı bütçe tasarısı Belediye Başkanının oluru ile Kavak Belediyesi Encümenine havale edilmiştir. 14.09.2018 tarih ve 143 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği Belediyemiz Meclisine sevk edilmiştir. Ayrıca 04.10.2018 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporu değerlendirilerek fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde Mali Hizmetler Müdürü Abdullah AYAZ tarafından Meclis Üyelerine hitaben açıklandıktan sonra oylamaya geçildi.
           Kavak Belediyesi Meclisinin 05.10.2018 tarihli toplantısında gündemin maddesini teşkil eden 2019 performans programı ve mali yılı ve bütçe üzerinde yapılan müzakereler sonucunda; Fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde yapılan 2019 Performans programı ve Mali Yılı ve Bütçesi açık oylama suretiyle ad olarak oylamaya sunulmuş ve; Gelir ve gideri denkleştirilmiş bulunan 2019 yılı Mali yılı Kavak Belediye Bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip 5216 sayılı yasanın 25. Maddesine istinaden Samsun Büyük Şehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına Kavak Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarihli birleşiminde işaretle oylamaya sunuldu. Meclis Üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.133) Kavak Belediye Başkanlığı ile Kavak Çimento (Kavçim) Fabrikası arasında yapılacak olan protokol ile ilgili imza atmaya, mahsup yapmaya, ihale ile satış ve her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU'na yetki verilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1981 sayılı gerekçe raporuna istinaden, işaretle oylamaya sunuldu.Teklif, Meclis Üyesi Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.

05.10.2018 tarihli olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçemize hayırlı olması temennisi ile Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından kapatıldı.