Samsun/Kavak Belediyesi Online Destek
    Meclis Kararları    

Eylül/2018 Meclis Kararı

190   Eylül/2018      


116) Kavak Belediye Meclisi önceden kararlaştırıldığı gibi, Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU Başkanlığında 07.09.2018 tarihinde saat 10:00'da Kavak Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Yapılan yoklamanın ardından, Ak Parti Meclis Üyesi Osman AZİRET'in il dışında bulunması sebebiyle toplantıya katılamayacağı ve izinli sayılması hususundaki dilekçesi Meclis Başkanı tarafından okundu. Ak Parti Meclis Üyesi Salim ÖZAL'ın mücbir sebeplerinden ötürü toplantıya katılamayacağı parti grubu tarafından belirtildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince izinli sayılmaları Belediye Meclisinin oylarına sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği kabul edildi. Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Temmuz ayı Meclis karar özetleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. Yapılan tetkik sonucu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Divan Katip üyeleri tarafından gündem, meclis üyelerine hitaben okunduktan sonra gündem maddeleri görüşülmeye geçildi.117) İlçenin Demirci Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 101 ada, 708 nolu 1.295,07m²'lik parselin, belediyemizin ilgili komisyonları tarafından değerlendirmesi yapılarak komisyon raporları doğrultusunda encümenimiz tarafından 2886 sayılı kanuna uygun olarak satışının yapılması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1768 sayılı müzekkere de dikkate alınarak işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.118) İlçenin Alaçam Mahallesi Ahlataltı Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 135 ada, 178 nolu 1.200,00 m²'lik parselin, belediyemizin ilgili komisyonları tarafından değerlendirmesi yapılarak komisyon raporları doğrultusunda encümenimiz tarafından 2886 sayılı kanuna uygun olarak satışının yapılması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1769 sayılı müzekkere de dikkate alınarak işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.119) İlçenin Soğuksu Mahallesinde üzerinde tapuda 5 ada 4 no’lu parselin 120,00m² lik kısmı belediye tarafından parke yol yapılarak hizmete sunulduğundan bahse konu olan kısmın günümüz koşullarına göre belediyemizce kamulaştırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Bu nedenle 6203 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi gereğince, Soğuksu Mahallesi 5 ada 4 nolu parselin 120 m²lik kısmının kamulaştırma işlemi yapılabilmesi için konunun Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim." şeklindeki Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği şekli ile ilgili Müdürlük tarafından, kamulaştırma yapılması teklif edilmiştir. İlçenin Soğuksu Mahallesi 5 ada 4 numaralı parselin 120,00 m²'lik kısmında kamulaştırma yapılması Fen İşleri Müdürlüğünün E.1770 sayılı müzekkere raporuna istinaden oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.120) İlçenin Hacılı Mahallesinde, Samsun-Kavak devlet karayolu üzerinde yer alan 5.241,74 m² büyüklüğündeki 21 parselde bulunan mevcut akaryakıt-lpg ikmal istasyonu tesisi bulunmaktadır. Faaliyet dışı bulunan tesis alanı içerisinde yeni bir yapılanmaya gidilerek, işletmeye açılmasına yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi imar komisyonunca uygun olduğu değerlendirildiğinden konunun Meclisimizce görüşülerek karar verilmesi hususunda olurlarınıza arz ederim.” şeklindeki Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği şekli ile ilgili Müdürlük tarafından ilave imar planı teklifinin, 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi gereği onaylanması talep edildi. İlçenin Hacıllı Mahallesinde, Samsun-Kavak devlet karayolu üzerinde yer alan 5.241,74 m² büyüklüğündeki 21 nolu parselde, faaliyet dışı bulunan tesis alanı içerisinde yeni bir yapılanmaya gidilerek, işletmeye açılmasına yönelik olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi gereği onanması şeklindeki komisyon kararını belirten raporun, geldiği şekli ile onaylanması, E.1771 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.121) İlçenin Yaşardoğu Mahallesi Havza Sokakta bulunan 238,81 m² büyüklüğündeki 446 ada 2 nolu parsel alanında yapılaşma koşulunun yeniden belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi, E.1772 sayılı gerekçe raporuna istinaden işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. Meclis Başkanı tarafından, teklifi ve önergesi olan var mı diye soruldu? Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü adına, Müdür Vekili Turgut ERGİN'in ek gündem teklifi; 1860 sayılı dilekçe ile Alaçam Mahallesi 140 ada 1 nolu parseli satın alma talebi ve 1875 sayılı dilekçe ile Eskitoptepe Mahallesi 107 ada 55 nolu parseli satın alma talebinin gündeme eklenmesi işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan işaretle oylama sonucu MEVCUDUN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.122) İlçenin Alaçam Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 140 ada, 1 nolu 171,97 m²'lik parselin, belediyemizin ilgili komisyonları tarafından değerlendirmesi yapılarak komisyon raporları doğrultusunda encümenimiz tarafından 2886 sayılı kanuna uygun olarak satışının yapılması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1814 sayılı müzekkere de dikkate alınarak işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.123) İlçenin Eskitoptepe Mahallesi Hebiboğlu Mevkiinde bulunan Belediyemize ait 107 ada, 55 nolu 5.013,00 m²'lik parselin, belediyemizin ilgili komisyonları tarafından değerlendirmesi yapılarak komisyon raporları doğrultusunda encümenimiz tarafından 2886 sayılı kanuna uygun olarak satışının yapılması, Fen (İmar) İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan E.1815 sayılı müzekkere de dikkate alınarak işaretle oylamaya sunuldu. Teklif, meclis üyeleri Özhan TOP, Arif KIRIŞ, Burhan TOPALOĞLU, Ramazan HONCA, Cahit DEMİROĞLU ve Yılmaz GÜREL'in ret oyuna karşılık, MEVCUDUN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.

07.09.2018 tarihli olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçemize hayırlı olması temennisi ile Belediye ve Meclis Başkanı İbrahim SARICAOĞLU tarafından kapatıldı.